Surah yang Tidak Ada Huruf 'Fa' dalam Al Quran, Bisa Tebak?

Surah yang Tidak Ada Huruf 'Fa' dalam Al Quran, Bisa Tebak?

[BERITA-ISLAM.COM]
 Ada salah satu surah dalam Al Quran yang memiliki keistimewaan. Surah ini disebut istimewa karena tidak sama sekali mengandung huruf hijaiyah 'fa' (ﻑ) di dalam surahnya. Lantas, surah apa yang dimaksud?

Pertanyaan ini dapat dijawab oleh penjelasan dalam video dakwah Habib Abdurahman bin Kamil Assagaf yang diunggah melalui YouTube.

"Di dalam surat Al Fatihah, ada tujuh huruf hijaiyah yang tidak masuk di dalamnya. (Salah satunya), huruf 'fa' tidak terdapat di dalam surat Al Fatihah," kata Habib Abdurahman bin Kamil Assagaf melalui channel YouTube Habib Abdurahman Ternate.

Pernyataannya ini didasarkan pada tulisan dari dua ulama besar dalam kitabnya. Mereka adalah Syekh Nawawi al Bantani dalam kitab Bahjatul Wasail dan Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al Ghazali ath-Thusi dalam Kitab Qosois Fi Kitabi Ihya' Ulumuddin.

Habib Abdurahman juga menjelaskan alasan mengapa tidak ada huruf hijiaiyah 'fa' dalam surah Al Fatihah. Berdasarkan penuturannya yang dikutip dari kedua kitab ulama besar tersebut, Surat Al Fatihah dan kemuliannya ini mengandung syafaat bagi pembacanya.

Huruf hijaiyah 'fa' mengisyaratkan sebuah kata yang tidak baik. Tepatnya, Al Firaq (الفراق) yang bermakna perpisahan. Sebab itu, orang-orang yang mendapat syafaat surat Al Fatihah, nantinya akan dijauhkan dari perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya di dunia saat di surga kelak.

"Karena memiliki arti Al Firaq (الفراق) artinya perpisahan, orang-orang yang membaca surat Al Fatihah nanti jika di surga bertemu dengan orang-orang yang dicintai di dunia. Seperti, orang tuanya, anak-anaknya, dengan sahabat-sahabatnya yang saleh," ungkap Habib Abdurahman.

"Tidak ada kata perpisahan bagi orang-orang yang diberikan syafaat oleh surat Al Fatihah," imbuh dia lagi.

Hal ini menjadi bukti lain dari kemuliaan yang dimiliki oleh surat Al Fatihah. Selain huruf hijaiyah 'fa', ada tujuh enam huruf hijaiyah lainnya yang tidak terkandung di dalamnya. Berikut daftar huruf hijaiyah yang tidak tercantum dalam surat Al Fatihah.

Selain Huruf Fa (ﻑ), Daftar 6 Huruf Hijaiyah yang Tidak Ada dalam Surat Al Fatihah

  • Huruf tsa (ث), mengisyaratkan kata tsaura ( الثبور) yang bermakna kehancuran. Orang yang ahli membaca surah Al Fatihah terhindarkan dari kehancuran.
  • Huruf jim (ج), mengisyaratkan kata jahannam (الجهنم) yang bermakna neraka. Orang yang ahli membaca surah Al Fatihah terhindarkan dari neraka.
  • Huruf kho (خ), mengisyaratkan kata khauf (الخوف) yang bermakna takut dan lapar. Orang yang ahli membaca surah Al Fatihah terhindarkan dari rasa takut di hari kiamat.
  • Huruf zai (ز), mengisyaratkan kata zakum (الزقوم) yang bermakna nama sebuah buah dari pohon di neraka atau makanan berduri yang akan dimakan oleh orang ahli neraka. Orang yang ahli membaca surah Al Fatihah terhindarkan dari hal itu.
  • Huruf syin (ش), mengisyaratkan kata syawi (الشوى) yang bermakna dipanggang dan dibakar. Orang yang ahli membaca surah Al Fatihah terhindarkan dari suguhan yang membakar di api neraka.
  • Huruf zho (ظ), mengisyaratkan lazho (اللظة) yang bermakna nama lain dari neraka. Orang yang ahli membaca surah Al Fatihah terhindarkan dari neraka lazho.